Nina Svenssonin paikkasidonnaiset teokset rakentuvat usein perinteisten taidetilojen ulkopuolelle ja niihin liittyy työskentelyä erilaisten yhteisöjen kanssa. Taiteilijaa kiinnostavat ihmisten ja paikkojen vuoropuhelu sekä sosiaaliset prosessit, joissa omistajuuden ja pääoman jakamisen sekä arvottamisen eri muodot tulevat näkyviksi. Svenssonin työskentelyn keskiössä on tiedon jakaminen, jota hänelle symboloi lahjojen vaihto ystävyyden osoituksena.

Nina Svensson on opiskellut kuvataiteilijaksi Uumajan yliopiston taidekorkeakoulussa (Konsthögskolan vid Umeå universitet), Ruotsissa. Hän asuu Tukholmassa ja taiteellisen työskentelyn ohella tekee opetustyötä Ruotsin taideakatemiassa (Konstfack). Svensson työskentelee mielellään puunveistäjien ja metsäalan ihmisten kanssa. Ympäristön ja kulttuurin arvo ja talousmetsien tulevaisuus ovat hänelle tärkeitä keskustelun aiheita.

Lue sähköpostihaastattelu