Nykytaiteen dokumentointiprojekti

Nykytaiteen dokumentoinnissa tallennetaan tietoa oman ajan taiteilijoista ja taideilmiöistä. Samalla tunnistetaan ja säilytetään tietoa ja aineistoa taiteen nykytilasta tulevia sukupolvia varten.

Vuonna 2019 tehdyssä dokumentoinnissa tallennettiin tietoja kansainväliseen Matkalla maan keskipisteeseen -taidenäyttelyyn osallistuvista taiteilijoista, heidän elämästään, työskentelystään sekä ajatuksista kuulumisen ja ulkopuolisuuden teemoihin liittyen. Menetelminä käytettiin teemahaastattelua, valokuvausta, videokuvausta sekä havainnointia.

Dokumentointi liittyi Jyväskylän taidemuseon, Keuruun ja Saarijärven museoiden sekä koko Keski-Suomi alueenaan toimivan Jyväskylän taiteilijaseuran yhteistyöprojektiin. Talven ja kevään 2019 aikana näyttelyn kuraattori Rickard Borgström tutustui hakijoihin, joita määräpäivään mennessä oli yhteensä 213. Haastatteluja tehtiin 21. Taiteilijahaastattelut toteutettiin vuoden 2019 aikana. Valittujen taiteilijoiden haastattelut tehtiin pääasiassa taiteilijoiden työhuoneilla Helsingissä, Jyväskylässä, Kangasalalla, Kangasniemellä, Keuruulla, Tampereella ja Uuraisilla. Ulkomailla asuvat ja työskentelevät taiteilijat vastasivat kysymyksiin sähköpostitse.

Sähköpostihaastatteluja tehtiin yhteensä kahdeksan. Tallennuksessa syntyvä digitaalinen aineisto, valokuvat, videomateriaalit sekä äänitiedostot tallennettiin museon valokuva-, äänite- ja kuva-arkistoon.

Työryhmä

Dokumentoinnista vastasi työryhmä, johon kuuluivat Jyväskylän taidemuseolta amanuenssi Jaana Oikari, intendentti Leena Lokka, näyttelyintendentti Teija Lammi ja näyttelysihteeri Piia Määttä. Valokuvaaja Hannu-Pekka Auraneva vastasi videoinneista ja nauhoituksista sekä valokuvauksesta. Piia Määttä vastasi videoiden editoinnista. Jyväskylän yliopiston museologian opiskelijat haastattelivat suurta osaa taiteilijoista sekä kirjoittivat litteroinnit ja haastatteluraportit osana museologian oppiaineen tallennusharjoitusta.

HAASTATTELIJAT

Alla olevassa listassa on mainittu ensin haastattelija ja sen jälkeen haastatellut taiteilijat.

Piia Määttä: Duncan Butt Juvonen, Laura Dahlberg, Jari Jula, Kazuko Kizawa, Niina Lehtonen Braun, Sonja Löfgren, Maija Ojanen, Anu Pennanen & Stéphane Querrec, Ilkka Virtanen

Maria Anttila: Meri Hietala ja Antti Ahonen

Noora Eränen: Toûa Toûa

Jasmin Hakkarainen: Jussi Heikkilä

Salla Salmela: Anna Ruth

Hanna Niemi: Anne Lehtelä, Taija Goldblatt

Tiia Taipale: Jukka Silokunnas

Janina Haapakangas: Iitta Pieti

Katariina Iso-Kokkila: Anni Puolakka

Timo Panu: Jaakko Valo

HAASTATTELUVIDEOT


Antti Ahonen
& Meri Hietala


ANNI
PUOLAKKA


Toûa
Toûa


Ilkka
Virtanen


Taija
Goldblatt


ANNA
RUTH


Jaakko
Valo


ANU PENNANEN
& STÉPHANE QUERREC


Kazuko
Kizawa


Sonja
Löfgren


Jukka
Silokunnas


Jari
Jula


Anne
Lehtelä


Maija
Ojanen


Laura
Dahlberg


Duncan Butt
Juvonen


Niina
Lehtonen Braun