MEDIALLE


LEHDISTÖTIEDOTTEET

MMK-LEHDISTOTIEDOTE-12-6-2020 (PDF)


LEHDISTÖKUVAT

www.kuvat.fi/YM4QW26EFT


LISÄTIEDOT

Jyväskylän taidemuseo

Intendentti Teija Lammi
050 462 2695, teija.lammi@jyvaskyla.fi

Intendentti Leena Lokka
050 542 0527, leena.lokka@jyvaskyla.fi

Keuruun museo

Museonjohtaja Soile Ollikainen
040 965 5567, soile.ollikainen@keuruu.fi

Saarijärven museo

Museontoimenjohtaja Kirsi Hänninen
044 459 8292, kirsi.hanninen@saarijarvi.fi

Amanuenssi Merja Kähkönen
044 459 8268, merja.kahkonen@saarijarvi.fi

 

KURAATTORIN HAASTATTELU

JÄRJESTÄJÄT

Jyväskylän taidemuseo
Kauppakatu 23

PL 165, 40101 Jyväskylä

www.jyvaskyla.fi/taidemuseo

Keuruun museo
Kangasmannilantie 4

42700 Keuruu
www.keuruunmuseo.fi

Saarijärven museo
Herajärventie 2

43100 Saarijärvi
www.saarijarvi.fi/museo

Jyväskylän Taiteilijaseura
Seminaarinkatu 28

40100 Jyväskylä
jkltaiteilijaseura.net

VERKKOJULKAISU

Tekninen toteutus
Anssi Harjula, Harjula web&dev

Ulkoasu
Teija Lammi ja Anssi Harjula

Tunnuskuva
Anna Binta Diallo

Sisällöntuotanto
Jyväskylän taidemuseo

 

MATKALLA MAAN KESKIPISTEESEEN

Matkalla maan keskipisteeseen houkuttelee meitä kiinnittämään huomiomme kiehtovaan ja ajankohtaiseen nykytaiteeseen. Alueellisesti tuotetun, kansainvälisen näyttelyn moninaiseen muotoon ovat jälkensä jättäneet taiteilijoiden ja kuraattorin välinen vuoropuhelu.

Näyttelyssä on esillä installaatioita, videoteoksia, piirustuksia, maalauksia, valokuvia, performansseja ja tanssiteoksia 29 taiteilijalta/taiteilijaparilta neljässä näyttelypaikassa Keski-Suomessa.

Ruotsalais-suomalainen kuraattori Rickard Borgström on työskennellyt esittävän taiteen ja kuvataiteen rajapinnoilla. Häntä kiinnostavat keskustojen ulkopuoliset alueet sekä taiteellisten, sosiaalisten ja maantieteellisten rajojen uudelleen määrittely.

Alueellisten ja valtakunnallisten rajojen vaalimisen sijaan avoin taiteilijahaku suunnattiin keskisuomalaisten lisäksi muualla asuville taitelijoille, joilla on yhteys tai jotka haluavat luoda yhteyden Keski-Suomeen.

Ajankohtainen teema on kuuluminen. Taiteilijahaastatteluissa esille nousi kiinnostus kuulumisen sijaan ulkopuolisuuteen. Ilmeni, että taiteilijoista moni näki ulkopuolisuuden voimavarana ja inspiraationa, sillä taiteessa pyritään katsomaan asioita eri näkökulmista ja usein tietoisesti ulkoapäin.

Matkalla maan keskipisteeksi nimetty näyttely on järjestyksessään toinen, ensimmäinen oli 2015. Joka viides vuosi toteutettavan näyttelyn konsepti syntyi, kun Jyväskylän Taiteilijaseura ja Jyväskylän taidemuseo, Keuruun museo ja Saarijärven museo pohtivat, miten kehittää alueellista näyttelytoimintaa ja houkutella maakunnasta pois muuttaneita taiteilijoita näyttelymatkalle kotiseudulleen. Tärkeäksi koettiin myös nykytaiteen saavutettavuuden ja asukkaiden osallisuuden vahvistaminen.

NÄYTTELYN RAHOITTAJAT

 • Jyväskylän kaupunki / Jyväskylän taidemuseo
 • Jyväskylän Kulttuuriaitta
 • Keuruun museo
 • Keuruun kaupunki
 • Saarijärven museo
 • Saarijärven kaupunki
 • Beda, Katri ja Aune Heralan säätiö
 • Saarijärven Mannilan Taidesäätiö
 • Keski-Suomen liitto
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö

YHTEISTYÖKUMPPANIT

 • Tanssin Aika 2020 / Keski-Suomen Tanssin Keskus
 • Jyväskylän kaupunki / Valon kaupunki
 • Jyväskylän kaupungin kulttuuripalvelut
 • Kulttuuriluotsit
 • Jyväskylän yliopisto
 • Jyväskylän kansalaisopisto
 • Keuruun kansalaisopisto
 • Saarijärven kansalaisopisto
 • Saarijärven kulttuuritoimi
 • Tapperien Taideseura
 • Tarvaalan kyläyhdistys